Live
UK
TUR

//

CROSSING
pEDAGOGY
technology
disciPlinEs
CulturEs

We aim to raise awareness of current social and political issues surrounding immigration to foster a richer understanding of cultural perspectives.

-

This project involves students and staff from Graphic Arts, Winchester School of Art, England and Industrial Design, Bilgi Üniversitesi, Turkey to participate in the wider questioning of the contexts of crossing borders. Through the use of live streaming technologies, we aim to compare similarities or differences of practice, and encourage the student cohort to participate and connect with these issues.

-

Live streaming workshop taking place on 19th and 21st April 2016

  • Please view WSA here
  • Please view Bilgi here

On Tuesday 5th April, Winchester School of Art, Graphic Arts lecturers visit the Industrial Design team at Bilgi Universtesi, to discuss a framework for the immigration live workshop event.

April 2016, Bilgi Üniversitesi


@borders.crossing
Pedagojiyi
Aşmak
Teknolojiyi
Aşmak
Disiplinleri
Aşmak
Kültürleri
Aşmak

Daha zengin bir kültürel perspektif geliştirmek için göçü çevreleyen güncel sosyal ve politik meseleler hakkında farkındalık uyandırmayı hedefliyoruz.

-

Bu proje, İngiltere’deki Winchester School of Art, Grafik Sanatlar ile Türkiye’deki İstanbul Bilgi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım bölümlerinden öğrenciler ve akademisyenleri sınırları aşmanın bağlamları hakkında geniş bir sorgulamaya davet ediyor. İnternet üzerinden canlı yayın teknolojisi aracılığıyla, uygulamadaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırmayı, ayrıca öğrencileri katılım göstermeye ve bu meselelerle ilişkilenmeye teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

-

Atölye, internet üzerinden canlı yayın ile 19 ve 21 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleşecek.

  • Please view WSA here
  • Please view Bilgi here

Salı 5 Nisan'da Winchester School of Art, Grafik Sanatlar öğretim üyeleri canlı göç atölyesinin çerçevesini tartışmak için Bilgi Üniversitesi’ndeki Endüstriyel Tasarım ekibini ziyaret edecekler.

Nisan 2016, Bilgi Üniversitesi


@borders.crossing